کتاب پاتوق بچه معروف ها

داستانی نیمه بلند با قلمی جذاب است که برای چند نوجوان اتفاق می افتد نوجوان شاهین شهری با خواندن این کتاب همذات پنداری کرده زیرا نام محله ها وپارک ها و حتی خوراک فلافل ومهم تر ازهمه فرهنگ خوب مردم شهربرایش ملموس است.

بها برای

۱۰,۰۰۰ تومان

وزن 0.062 kg